Ticaret Hukuku’nun alt dalı olan Şirketler Hukuku, şirketlerin kuruluşu, birleşmesi, devri, tasfiyesi ve iflası gibi konuları hukuki açıdan düzenler ve takip eder.

Uzmanlık alanı Ticaret hukuku olan Sevda Şahin önderliğinde kurulan Şahin Hukuk Bürosu, gerek işleyiş ilkeleri ve dinamizmi gerekse Örkün & Putzar Hukuk Bürosu’yla olan irtibat antlaşması sayesinde, yerli ve yabancı kuruluşlara bu alanda en yetkin hizmeti sunmaktadır.

Şahin Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz:

  • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu,
  • Haksız rekabetin önlenmesi, bu çerçevede tüketicinin korunması,
  • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması,
  • Sermaye piyasası takibi ve değerlendirmesi,
  • İrtibat bürolarının kurulması,
  • Hisse senetleri ve tahviller işlemleri,
  • Sermeye artırım ve azaltımları,
  • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence),
  • Şirket birleşme ve devralmaları.