İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ve işveren ilişkisi çerçevesindeki olası sorun ve sürtüşmeleri ele alan; toplu iş sözleşmeleri, sosyal güvenlik ve sendika hukuku gibi başlıklar altında işçi ve işveren arasındaki her ilişkide, hukuka ve işleyişe uygunluğu denetleyen ve sağlayan hukuk dalıdır. Bu alandaki deneyimleriyle sorunların önceden görülmesi ve çözüme kavuşturulması yolunda danışmanlık hizmeti veren Şahin Hukuk Bürosu, dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında da hizmetlerini sürdürür.

Şahin Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz:

  • İşe alım prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması,
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerinin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
  • Her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları,
  • İhtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunundan doğan tüm yükümlülüklerle ilgili ve uygulamaya ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.