Hukuk, toplumları, daha kapsamlı bir bakışla uygarlığı bir arada tutan kurallar bütünüdür.

Hukuk kurallarının amacı toplum düzenini korumak ve kişilerin barışçıl bir şekilde bir arada, birbirlerinin hak ve özgürlüklerine uyarak yaşamasını sağlamaktır. Hukuk kurallarının bir kısmının çiğnenmesi durumunda, kuralı çiğneyen kişi tazminat, zorla yerine getirme, aynen tazmin gibi yaptırımlarla karşılaşır. Kamu hukuku niteliğindeki ceza kurallarının çiğnenmesi durumunda, devlet kişiyi hayat, cisim ve özgürlük gibi konularda birtakım yoksunluklara uğratır. Zira bu kuralların çiğnenmesi toplumdaki barış ve huzuru bozar.

Toplumun yeniden düzene kavuşturulması, bu eylemi yapanların cezalandırılmasını gerektirir. Ceza yaptırımının uygulanmasını gerektiren ihlal, suçu oluşturur. Suç karşısında devletçe konulan tepkiye ise ceza adı verilir. Ceza hukuku, toplumun düzenini bozan ve bu nedenle suç sayılan eylemlerle bunların yaptırımlarını belirleyen emredici kuralları içerir. Söz konusu kuralların uygulanma alanlarını düzenleyen tamamlayıcı kurallar da ceza hukuku alanına girer.

Ceza hukukunu diğer hukuk kurallarından ayıran en büyük özellik, bu kurallardan sapılma durumunda kişinin hayat, cisim ve özgürlük gibi birtakım yoksunluklara uğratılmasıdır. Diğer hukuk kurallarına aykırı davranışların yaptırımları görece daha yumuşaktır. Bunları tazminat, zorla icra, iptal ve bir işlemi geçersiz kılma olarak sayabiliriz.

Şahin Hukuk Bürosu, Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında, özel olarak da ticari ilişkilerden, fikri ve sınaî haklar mevzuatından kaynaklanan ve ekonomik suçlarla alakalı uyuşmazlıklarda savcılıklar ve ceza mahkemeleri nezdinde hizmet verilmektedir.

Şahin Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz:

  • Kambiyo hukuku,
  • İcra iflas hukuku mevzuatı,
  • Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.