Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar ve iflas uygulayıcıları büromuzca temsil edilip, alan kapsamındaki her türlü hizmet avukat ve danışmanlarımızca sağlanmaktadır.

Büromuz tarafından yapılan işler, ulusal, uluslararası ve off-shore bankalarla ilgili birçok işlemi kapsamaktadır.

Şahin Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz:

 • İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar,
 • Bankalar Hukuku ve Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti,
 • Faktoring ve kredi sözleşmeleri,
 • Şirket finansmanı,
 • Mal ve proje finasmanı,
 • Yapısal finans,
 • Uluslararası ticaret finansmanı,
 • Menkul kıymet faydalarının yaratılması ve uygulanması,
 • Gemi ve yat finansmanı,
 • Teminat mektupları,
 • Akreditasyon,
 • İcra takip işlemleri.