Son günlerde gündemi meşgul eden konular arasında öne çıkanlar, tahrik unsuru içerdiği için dekolte giyen kadınlara tecavüzün ve tacizin haklılığı; ve tecavüz eden erkeklerin hadım edilmesi konularıdır.

“Müdahalenin hukukiliğini sorguladığımızda karşımıza Anayasa çıkıyor” diyen Avukat Sevda Şahin, bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Avukat Sevda Şahin, “Buna göre Anayasanın kişi hak ve ödevlerini düzenleyen 17. maddesinde, ‘Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlülüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulmaz”…düzenlemesi karşısında, “tecavüz eden kişinin hadım edilmesi Anayasanın 17. maddesine aykırı olup kişinin vücut bütünlüğüne müdahale edilemeyeceğini, yine Anayasanın 19. maddesinde “Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir” düzenlemesiyle kişi hak ve hürriyetleri anayasal güvence altına almıştır” dedi.

Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Her iki konu da anayasal güvence altına alınmışken yaptırım ve çözüm konusunda, sorunun temeline inilmelidir. Toplumumuzda dekolte giymediği halde tecavüze uğrayan mağdurlar olduğu gibi, muhafazakâr ve inançlı bir yaşam sürüp, tecavüz eden kişilerin de bulunduğu bir gerçektir.
“Bu vakalarda tecavüzü tetikleyen unsurun dekolte olmadığı ortadadır. Sorunun temelinde cinsel eğitim yetersizliği yanı sıra cinsel açlık ve hatta psikolojik rahatsızlıkların bulunduğu bir gerçektir. Cinsel eğitimin okullardan başlayarak verilmesi; cinselliğin tartışılamaması ve öğretilmemesi yönündeki yasaklı kırmızı çizgilerin kaldırılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı müddetçe, aşırıya kaçan, kişi hak ve hürriyetini kısıtlayan yaptırımlarla bu tür toplumsal sorunların önüne geçilmeyeceği bilinmelidir. Tecavüz hükümlülerine cezai yaptırımların yanı sıra ıslah niteliğinde tedavi yolu öngörülmelidir. Bunlar yapılmadan ve soruna köklü çözüm getirmeden kişinin hadım edilmesi görüşü hem Anayasaya aykırılık teşkil etmekte hem de sorunu çözüp ıslah etmemektedir. Aynı şekilde dekolte giyen kadınların da vücut dokunulmazlığı olup, hak ve hürriyetleri anayasa ile güvence altına alınmıştır.”

Avukat Sevda Şahin “Sonuç olarak her iki konudaki uç açıklama ve öneriler Anayasaya aykırı olup çözümden ziyade, hak ihlallerine yol açar niteliktedir” açıklamasında bulundu.