Şahin Hukuk Bürosu

Hukuk, yüce ve insani bir değer olan adaletin yasalar aracılığıyla beden kazanmasıdır. Ulus içinde ve uluslar arasında insanı insan yapan niteliklerin korunması, geliştirilmesi ancak adaletle, adaletin hukuk çerçevesinde işleyişiyle olur. Abartma korkusuna kapılmadan iddia edebiliriz: Adalet insanlığın kanı, canıysa, hukuk da bu kanı bedende dolaştıran, koruyan damardır. Ve bu yalnızca soyut bir işleyiş, soyut bir benzetme değildir. Hukuk, adaletin gündelik yaşantımıza yansısını da şekillendirir; bizi ve davranışlarımızı haklandırır, gerekçelendirir ve sınırlarımızı belirler. Bu sınır bilinci, bir diğerinin varoluşuna saygılı ve özenli olmamızı sağlar. Yani bir toplum olmayı, uygarlığın gereklerini yerine getirmeyi ve insan varlığının hak ettiği gibi bir yaşam sürebilmeyi sağlar.

İşte, bu nedenledir ki hukukun tarihi çok eskilere uzanır. Bilinen ilk kanunlar MÖ 1760’ta, Mezapotamya’da, Babil Kralı Hammurabi tarafından yazılmıştır. Kanunların ahlaki zeminini oluşturma konusunda adı anılması gereken On Emir’le, Solon Kanunlarıyla, 12 Levha Kanunlarıyla, hukuk, uygarlıkla el ele şekillenmiş; içinde bulunduğu coğrafyanın ve toplumun özel gereksinimleri doğrultusunda farklılaşırken, daha genel ilkelerin doğumuna da beşiklik etmiştir. Avrupa Hukuku’na temel teşkil eden Roma Hukuku aracılığıyla uygulamada yetkinleşmiş; çağlar boyu insanlığın her adımında, güneşin insanlığın üzerinde parladığı her anda hukuk daha da özelleşmiş ve ayrıntılanmış; kendi özünü ve ruhunu bulmuştur.

Şahin Hukuk Bürosu böylesi bir anlayışla, adaletin ve hukukun üstünlüğüne ve saygınlığına katıksız bir inançla kurulmuş; bugüne dek gelişiminin her aşamasında bu temelleri daha da zenginleştirme kaygısını ve sorumluluğunu elden bırakmamıştır.

Şahin Hukuk Bürosu’nu yolculuğu bir anlamda, Avukat Sevda Şahin’in hukuk yolculuğuyla birlikte başlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001’de başarıyla mezun olan Şahin, stajını İstanbul’da, 2003’te tamamlamış ve hemen sonrasında gerek hukuk gerekse dil alanlarında kendini geliştirmek için Almanya’ya gitmiştir. Almanya’da Örkün & Putzar Hukuk Bürosu’nda görev yapmış, merkezi Köln’de olan bu büroyla yaptığı irtibat antlaşması çerçevesinde, Örkün & Putzar’ın yapılanmasını kendi ilke ve vizyonuyla harmanlayarak, 2006’da, İstanbul’da Şahin Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Şahin Hukuk Bürosu, 2006’dan bu yana, temelinde yatan ilkeleri; kuruluşunda katkısı olan irtibat antlaşmasının getirdiği sorumlulukları; hukuk uygulayıcısının içinde yaşadığı topluma ve dünyaya karşı ödevlerini bir an olsun akıldan çıkarmadan yoluna devam etmiştir. Baba mesleği ticaret olan Sevda Şahin’in etkisiyle Büro, Ticaret Hukuku’nda uzmanlaşmış; Almanya irtibatı sayesinde çok sayıda yabancı ve yerli kişi ve kuruluşa hukuki destek vermiştir, vermeye devam etmektedir.

Şahin Hukuk Bürosu, ilkelerinin, görev ve sorumluluklarının verdiği enerjiye dinamik; irtibat antlaşmasının verdiği uluslararası işbirliği sayesinde kapsamlı ve yaratıcı çözümlere üretebilecek güçte; güncel gelişmelere ve teknolojiye başarıyla uyum sağlayan genç kadrosuyla yenilikçi; hukukun ruhuna duyduğu saygı ve uygulamanın gerektirdiği titizlik konusunda bilinçli tutumuyla güvenilir ve öncü sıfatına layık bir kurumdur.

Justitia fundementum est fides / Şeref ve doğruluk adaletin temelidir.

Cicero

Vizyon

 • Hukukun üstünlüğünü ve gücünü, hayatın bütün alanına hakim kılmak;
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Temel Hukuk prensiplerini rehber almak;
 • Ulusal ve uluslararası alanda en yüksek kalite düzeyinde hizmet sunmak;
 • Profesyonel, çağdaş, yenilikçi ve değer üreten profile sahip olmak;
 • Bilimsel kalibrasyonu yüksek, araştırmacı ve stratejik bakış açısı ile çalışmak;
 • İnsan haklarını ve hukuk ilkelerinin izinde olmak, hukuku ve insani değerleri her şeyin üstünde kabul etmek;
 • İlke ve paradigmalarına sadık,  adalet ve özgürlükleri savunan en etkili hukuk büroları arasında yer almaya devam etmek

Misyon

 • Başta uzmanlık alanımız olan Ticaret Hukuku olmak üzere, hizmet verdiğimiz her hukuk dalında müvekkillerimize kalıcı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunmak;
 • Yenilikleri takip ederek, alana yenilikler kazandırmak, hukuki ve toplumsal zenginliğe katkıda bulunmak;
 • İnovasyon ve dinamizm etrafında çok boyutlu çözümler üretmek;
 • Görsel ve yazılı basında gündem oluşturarak gerek kurumumuzu gerek müvekkillerimizi daha iyi temsil etmek;
 • Toplumsal sorumluluk projelerinde yer alarak, toplum refahı ve mutluluğu için proje inşası ve uygulamasına katkıda bulunmak;
 • Avrupa ve özellikle Almanya’daki vatandaşlarımızın haklarının korunması için süreçleri takip etmek; dinamik kadromuzun enerjisiyle sorunlara hızlı çözümler üretmek;
 • Örkün & Putzar Hukuk Bürosu’yla irtibat bürosu antlaşması çerçevesinde, yurt dışında yaşayan Türklerin haklarını savunmak;

Değerlerimiz

 • Güvenilirlik ve Dürüstlük
 • Müvekkil Odaklı Şeffaflık ve Mahremiyet
 • İnovasyon ve Pro-Aktif Girişimcilik
 • Profesyonellik ve Tutarlılık