Bir iletişim çağının altın günlerinde yaşıyoruz. Bizler için yaşam damarlarından biri haline gelen medya, üzerimizde tarifi zor bir etkiye sahiptir. Bu da hem bizlere hem medyaya ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. Bu, medya ve iletişim kanallarının ahlaki olduğu denli hukuki sorumluluk ve süreçler de üstlenmesi anlamına gelir.

Yaşadığımız çağın zorunluluklarının bilincinde olan Şahin Hukuk Bürosu, yazılı basın, radyo ve televizyon yayın organlarına danışmanlık hizmetleri sunmakta, yasal süreçlerin her aşamasında sürecin takipçisi ve danışmanı olmaktadır.

Şahin Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz:

  • Medya şirketi kurulumu, medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı, medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması (RTÜK vs. mevzuat),
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları, hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar,
  • Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi,
  • Özel televizyon kuruluşlarının RTÜK ve diğer idari mercilerdeki hukuki işlemlerinin yürütülmesi,
  • Medya hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması.